Virksomheder kan sende en sag til inkasso

Når det kommer til at forfalden gæld skal inddrives, kalder man dette for inkasso. Dette kan foregå på flere forskellige måder. Der er en lang række love, der er gældende for denne proces. Det er vigtigt, at kreditor overholder disse for at have retten på sin side. En almindelig proces for denne inddrivelse vil blive forklaret her. Til at starte med vil debitor, altså personen eller virksomheder, der skylder penge blive bedt om at indbetale dette beløb. Hvis personen eller virksomheden ikke er i stand til dette eller nægter, så kan kreditor påbegynde en rykkerproces. Her vil der som oftest forekomme et rykkergebyr. Dette gebyr må ikke være større end, hvad loven foreskriver. Ofte vil der blive fremsendt flere rykke til skyldneren og hver gang med et vist gebyr.

Hvis denne gæld ikke bliver indfriet efter en eller flere rykkere, så kan kreditor vælge at sende sagen videre jævnfør inkassoloven. Dette kan foregå på to forskellige måder – den ene er udenretlig og den anden indenretlig. Ved den udenretlige foregår det, som det fremgår af ordet, uden for retten. Inkassobureauet vil her rette henvendelse til skylder og dette kan foregå på flere måder. Det kan være per telefon, brev eller e-mail. Ved en skriftlig henvendelse kan bureauet vælge at pålægge skyldneren et yderligere gebyr og det er sådan, at bureauet primært tjener deres penge. Dette er en smart løsning for virksomheder, der har penge til gode. De kan overlade sagen til professionelle med både erfaring og ekspertise inden for inddrivelse af forfalden gæld. På denne måde undgår de ekstra omkostninger og brug af arbejdskraft på den tid det måtte kræve at få pengene ind i virksomheden.

Indenretlig Inkasso involverer domstolene

Den anden måde, hvorpå forfalden gæld kan inddrives involverer domstolene. Dette kan efter en dom resultere i, at gælden bliver inddrevet af fogedretten. Fogedretten kan, hvad kreditor ikke kan, nemlig at foretage udlæg i debitors ejendele. Dette kan for eksempel være, at skyldnerens hus bliver sat på tvangsauktion, at bilen bliver returneret til sælgeren og andet. De fleste vælger at undgå fogedretten, hvis de har ejendele af værdi. Der er dog regler og love, der bestemmer, hvilke ejendele, som der må foretages udlæg i. For eksempel kan hverken seng eller fjernsyn tvinges fra ejeren.

Besøg også firmaets Google plus profil.

Inkasso kan undgås ved at benytte Experians RKI-register

Der er ingen virksomheder, der ønsker, at en sag omkring forfalden gæld sendes videre. Det kan heldigvis undgås ved at benytte Experians RKI-register. Dette register er en database over personer eller virksomheder, der har en historie for at være dårlige til at betale deres gæld. Man kan dermed ved at tjekke denne person på forhånd vide om dette er tilfældet. Mange virksomheder, der sælger varer og ydelser drager derfor også fordel af dette register. Som oftest vil man, hvis man er registreret hos RKI som dårlig betaler, ikke være i stand til at foretage et lån, eller købe varer som en mobiltelefon eller en bil på afbetaling. På denne måde undgår virksomheder dårlige betalere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *